Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
  • Samlet elevtal pr. 01-08-2016:  312 elever
  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
  • Indskolingen (0.-2. klasse): 13,3 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 19 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 20 elever pr. klasse
     

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen: